Persondatapolitik

Persondatapolitik for JL In-ears

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan JL In-ears indsamler, bruger og beskytter personoplysninger i forbindelse med vores virksomheds drift og aktiviteter. Vi er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og at behandle dem i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.

 

  1. Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger fra vores kunder, forretningspartnere, medarbejdere og andre relevante parter i forbindelse med vores forretningsaktiviteter. De typer af personoplysninger, vi kan indsamle, omfatter, men er ikke begrænset til:

 

Navn
Adresse
E-mailadresse
Telefonnummer
Fødselsdato
Betalingsoplysninger
CVR-nummer (for virksomhedskunder)
Ansættelsesoplysninger (for medarbejdere)

Vi indsamler kun personoplysninger, der er nødvendige for de specifikke formål, som oplysningerne vil blive brugt til.

  1. Brug af personoplysninger

Vi bruger de indsamlede personoplysninger til følgende formål:

At opfylde vores forpligtelser over for vores kunder, leverandører og andre forretningspartnere.

At administrere vores forretningsaktiviteter, herunder fakturering, regnskab og kundeservice.

At kommunikere med vores kunder og forretningspartnere vedrørende vores produkter, tjenester og andre relevante emner.

At overholde gældende love og regler.

 

  1. Deling af personoplysninger

Vi deler kun dine personoplysninger med tredjeparter i de tilfælde, hvor det er nødvendigt for at opfylde de formål, de blev indsamlet til, eller når det kræves ved lov. Vi sælger eller videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter til deres markedsføringsformål uden dit udtrykkelige samtykke.

 

  1. Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, de blev indsamlet til, eller så længe det kræves ved lov.

 

  1. Sikkerhed

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse.

 

  1. Ændringer i persondatapolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre denne persondatapolitik fra tid til anden. Eventuelle ændringer vil træde i kraft, når de bliver offentliggjort på vores websted eller på anden vis meddelt dig.

 

  1. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores behandling af dine personoplysninger eller denne persondatapolitik, bedes du kontakte os på:

 

JL In-ears

Adresse: Møllegade 28, 1 – 8660 Skanderborg

Telefon: +4530113017

E-mail: Info@JL-Inears-dk